خدا نمیدانست؟

مجموعه: روانشناسی تعداد بازدید: 303
خدا نمیدانست؟

 

گلوله نمیدانست…!

تفنک نمیدانست…!

شکارچی نمیدانست…!

پرنده داشت برای جوجه های خودش غذا می برد…!

خدا که میدانست…نمیدانست…!

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خدا نمیدانست؟”