دوران کهولت خود را به بطالت نگذرانیم

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 181
دوران کهولت خود را به بطالت نگذرانیم

دوران پیری،روزگار کشف و شهود و تماشای عجایب و شگفتی های جهان است.این موضوع مهم را باید بپذیرید که در سفر بی پایانی هستسد و در اقیانوس بی کران زندگی پیش خواهید رفت.توشه ی راه خود رکه عشق،شادی،آرامش،صبر،مهربانی،خوبی،ایمان،فروتنی وسازگاری است،از یاد نبرید.انسان،زاده حیات بی کران و فرزند ابدیت است.

چند نکته مهم:

۱-صبر و شکیبایی،خوبی و مهربانی،عشق،خیز خواهی،خوشحالی،خوشبختی،عقل و کمال صفاتی هستید که هرگز پیر نمی شوند و پیری نمی شناسند.آن ها را در خود باور سازید تا همواره از نظر روحی و جسمی جوان بمانید.

۲-پزشکان عقیده دارندکه ترس های ناشی از بیماری های اعصاب،موجب پیری زودرس در انسان می شود.

۳-گذشت عمر،فرار سال های خوش عمر نیست،بلکه طلیعه خورشید عقل و کمال را نوید می دهد.

پیرمرد شاد

پیرمرد شاد

۴-پربارترین سال های عمر آدمی،می تواند در سنین۶۵تا۹۵سالگی باشد.

۵-گذشت سال ها را قبول کنید. نشانه آن است که که در مسیر بالا و بی انتها گام نهاده اید.

۶-گواهان زندگی پس از مرگبی شمارند؛زندگی دانشمندان،نمونه آن است.

۷-کسی نمی تواند روح خود را ببیند.اما از وجود آن خبر دارد.شما قادر به دیدن روح نیستید اما ان را در شاهکار های هنری و گفته و نوشته ها می بینید.روح،خوبی،مهربانی و حقیقت و زیبایی را می بیند که قلب و دلتان را آکنده از شور و شوق می سازد و شما را به تحرک وادار می کند.شمازندگی را نمی بینید اما می دانید که موجود زنده ای هستید.

۸-شادی های دوران پیری بسی جالب تر از دوران جوانی هستند.در این سال ها با کسب تجربه قادر خواهید بود به جنگ ناملایمات بروید.طبیعت،از شتاب رفتار و حرکات شخص می کاهد تا انسان بتواند درباره موضوعات روح حویش به تفکر بپردازد.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دوران کهولت خود را به بطالت نگذرانیم”