جوک

مجموعه: جوک, سرگرمی تعداد بازدید: 375
جوک

چند روز پیش توی تاکسی صندلی عقب نشسته بودم، یه خانومه با پسر ۵-۴ ساله ش جلو نشسته بود. یهو پسره رو کرد به مامانش گفت: مــامــان … یادته اونروز خونه ی دایی اینا گوزیــدی؟! مامانه بیچاره،گفت: … مرســـی آقا! ما همین جا پیاده میشیم! راننده بدبخت هنوز کامل وانستاده بود که زنه درِ ماشینو با عجله باز کرد و یه موتوری هم اومد زد درِ ماشینو سرویس کرد! رانندهه پیاده شد دودستی زد تو سرش گفت: خانـــــــــــــوم! گوزیدی که گوزیدی! منم میگــوزم! این آقام میگــوزه! این ملت همه میگوزن! گوزیدن که عیب نیست ، ریـــــــــدی تو درِ ماشین….

جوک

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جوک”