خاطره ای جالب از هوشنگ ابتهاج

مجموعه: داستان های خواندنی, سرگرمی تعداد بازدید: 175
خاطره ای جالب از هوشنگ ابتهاج

نقل از دكتر شفيعي كدكني (شاعر ایرانی متخلص به م. سرشک):

هوشنگ ابتهاج (شاعر ایرانی متخلص به سایه) برای من تعریف میکرد: در مراسم کفن ودفن شخصی  شرکت کردم ،دیدم قبل از اینکه بذارنش تو قبر، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند ، توی کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو  داشت انجام میداد، سوال کردم که : این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار برای فرد مسلمان مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم . میگفت که  چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم  و رفتم سراغ طرف، بهش گفتم : کجاش نوشته؟ طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت، آورد که بفرما.

دیدم نوشته ” کف قبر مسلمان، مستحب است یک وجب پَهن تر  باشد”

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خاطره ای جالب از هوشنگ ابتهاج”