آرشیو : نوشته هایی با برچسب اس ام اس شب امتحان

اس ام اس شب امتحان

اس ام اس شب امتحان

اس ام اس شب امتحان قانون پایستگی واحد : واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر ...

ادامه مطلب