آرشیو : نوشته هایی با برچسب زندگی مشترک

راه های پیدا کردن شوهر خوب

راه های پیدا کردن شوهر خوب

پیدا کردن شوهر خوب به هر دلایلی امروز همسر چه مرد و چه زن خوب کمتر پیدا میشود و این پیدا نشدن ها دلایل های ...

ادامه مطلب
حد و حدود رابطه جنسی در دوران عقد!!

حد و حدود رابطه جنسی در دوران عقد!!

دوران عقد را دوران شناخت می نامند معمولاً در ازدواج هایی که در ایران انجام می شود، دوران نامزدی، دورانی قبل از رفتن زیر یک ...

ادامه مطلب
برای جلوگیری از خیانت در زندگی زناشویی

برای جلوگیری از خیانت در زندگی زناشویی

دو محور اصلی و بسیار مهم هر رابطه ای و به خصوص در زندگی مشترک اعتماد و احترام است و اگر هرکدام از این دو ...

ادامه مطلب
آغازگر رابطه زناشویی باشید…

آغازگر رابطه زناشویی باشید…

یکی از مهم ترین مسائل در زندگی مشترک رابطه زناشویی است ، برای داشتن رابطه زناشویی پر از عشق نیاز است که هر یک از ...

ادامه مطلب
رابطه جنسی در دوران عقد تا چه حد مجاز است؟

رابطه جنسی در دوران عقد تا چه حد مجاز است؟

رابطه جنسی در دوران عقد دوران عقد و نامزدی، دورانی است که پسر و دختر به هم محرم می شوند و به صورت شرعی و ...

ادامه مطلب
چگونه زندگی کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟

چگونه زندگی کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟

اینگونه زندگی کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟ خانم ها برای این منظور واقعا حق دارند این سوال را مطرح کنند، آن ها ...

ادامه مطلب
خانم ها چه کار کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟

خانم ها چه کار کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟

خانم ها چه کار کنید تا شوهرتان مثل گذشته به شما توجه کند؟ خانم ها برای این منظور واقعا حق دارند این سوال را مطرح ...

ادامه مطلب