كوتاه ترين مرد جهان درگذشت! 

مجموعه: اخبار, اخبار جذاب تعداد بازدید: 81
كوتاه ترين مرد جهان درگذشت! 

كوتاه ترين مرد جهان در ٧٥ سالگی درگذشت! 

به گزارش ۴ گوشه ،چندرا بهادر دانگي كه طبق ركورد گينس ٢١.٥ اينچ بود در بيمارستان سموآ آمريكا در ٧٥ سالگي در گذشت .براساس گزارشات اين مرد اهل نپال بوده و از ذات الريه رنج ميبرده است .كه هفته ي پيش به بيمارستان آوردنش.

ركورد گينس جهان سعي داشت كن اين غم را به خانواده ي دانگي تسليت بگويد و با آنها حس همدردي كند اين سازمان بيان كرده است كه اين مرد هميشه در حافظه ها ميماند به عنوان شخصيت نمادين و ماورالطبيعيه .

دانگي در سال ٢٠١٢ اين ركورد گينس را كسب كرد . بعد از اينكه سازمان گينس متوجه شد كه يك مرد كوتاه در نپال زندكي ميكند و او كوتاه تر از ركورد قبلي است ( ٢٣.٥ اينچ اهل فيليپين ).آنها قد او را اندازه گرفتند و ٢١.٥ اينچ در گينس كوتاه ترين مرد در تاريخ ثبت شد.بعد از اين واقعه دانگي كوتاه ترين زن جهان ٢ فوت و بلندترين مرد جهان ٨.٣ فوت را نيز ملاقات كرد .

دانگي از اين عنوان خودش بسيار خوش حال بود و به خودش افتخار ميكرد و علاقه به نشان دادن وطنش به كل جهان داشت .

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “كوتاه ترين مرد جهان درگذشت! ”